Oppasdienst

De oppasdienst is een oppas- en gezelschapsdienst die zorgend aanwezig is.

Alleenstaande zorgbehoevenden die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden hebben behoefte aan gezelschap. Het OCMW wil hieraan tegemoet komen en biedt daarom de oppasdienst aan.

De technisch beambte van het OCMW houdt de bejaarde of gehandicapte gezelschap. Ze helpt de zorgbehoevende bij verplaatsingen in huis, bij het eten en dient de gewone zorgen toe (medicatie nemen, drinken, naar het toilet gaan,…) Ook zorgt ze voor het gewone lichte wekelijkse onderhoud (stof afdoen, de afwas doen, was insteken, kleine strijkwerkjes, kamerplanten verzorgen…).

Het is evenwel de bedoeling niet dat er medische zorgen worden verstrekt.

De duur van de hulp wordt door de verantwoordelijke van de dienst bepaald en bestaat uit principe uit vier uur. Deze oppasbeurt kan van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u.

Indien wegens het groot aantal aanvragen niet alle gerechtigden kunnen bediend worden, worden de nieuwe aanvragen op een wachtlijst genoteerd.

reglement oppasdiens