Dienst gezinszorg & Aanvullende thuiszorg DGAT

OCMW Geetbets en OCMW Glabbeek werken samen voor nieuwe thuisdienst !

Zopas keurde de OCMW-Raad van 19/03/2018 de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Glabbeek
en OCMW Geetbets goed. 

Door deze samenwerking kunnen we vanaf 1 mei een nieuwe thuisdienst aanbieden !

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (dgat)

De DGAT verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig hebben bij huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne.

De dienstverlening is er op gericht iedereen zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen huis te laten wonen.

Wie kan bij de DGAT terecht?

De dienst richt zich tot personen die door van hun leeftijd, lichamelijke ongeschiktheid of omwille van een tijdelijke of acute medische situatie niet meer in staat zijn om deze taken zelf uit te voeren.

Waarmee kan de DGAT u helpen?

De verzorgende legt zich toe op verzorgende en huishoudelijke taken, algemene psychosociale ondersteuning en bijstand.

1. Huishoudelijke taken:

 • Maaltijden bereiden, indien nodig dieetvoeding
 • Vaatwas en onderhoud van de keuken
 • Wassen, strijken en eventueel verstelwerk
 • Noodzakelijke boodschappen doen
 • Bedden opmaken en verschonen
 • Beperkt onderhoud van de bewoonde plaatsen

2. Hygiëne en verzorging:

 • Helpen bij dagelijks of wekelijks toilet
 • Haarverzorging
 • Helpen bij aankleden
 • Helpen bij het eten
 • Toezicht op medicatie
 • Kraamzorg
 • Baby- en kinderverzorging

De verzorgende mag geen deskundige medische hulp verlenen zoals wondverzorging, inspuitingen, …

3. Sociale en morele ondersteuning:

 • De vrije tijd van de ouderen of zieken aangenaam helpen besteden
 • Helpen bij kleine administratieve taken
 • Openstaan voor grote en kleine bekommernissen van het dagelijkse leven
 • Opvang van de kinderen

Kostprijs?

De overheid bepaalt de tarieven. Het uurtarief is afhankelijk van het belastbaar inkomen, de graad van zorgbehoevendheid en de gezinssamenstelling van de gebruiker. De tarieven gaan van 0,51 EUR tot maximum 14,14 EUR per uur.

Praktisch.

Voor aanvang maakt de maatschappelijk werkster een afspraak voor een huisbezoek en bespreekt met de hulpvrager een aantal belangrijke punten:

 • de aanvang en de duur van de hulp
 • het aantal dagen hulp per week
 • de kostprijs van de hulp
 • de taken die de helpster zal moeten uitvoeren

Om een goede dienstverlening te bekomen, begeleid de maatschappelijk assistente de verzorgende en de klant ook nadat de samenwerking is opgestart.

Nog even dit !

In de mate van het mogelijke houden we rekening met uw voorkeur wat betreft de tijdstippen van hulpverlening.

Bij personeelsgebrek of in uitzonderlijke situaties kan de hulp tot 2 uur per dag beperkt worden, zodat er twee gezinnen op een halve dag kunnen worden geholpen. Er wordt dan voorrang gegeven aan de belangrijkste taken, zoals de verzorging en maaltijden bereiden.

Onze reeds bestaande thuisdiensten blijven tevens ter beschikking!

Meer informatie? Vragen?

Neem gerust contact op:

Annelies Jans - Maatschappelijk werkster

A.C. Den Moulencouter

Dorpsstraat 7

3450 Geetbets

011/58 65 89

aj@geetbets.be