Lokale adviescommissie LAC

Lokale adviescommissie LAC

De Lokale Adviescommissie (LAC) bestaat uit twee maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW :

Anne Winnen en Heidi Vanweerts, een lid van de OCMW-raad en een vertegenwoordiger van de energieleverancier Fluvius.

De Lokale Adviescommissie komt samen, ofwel op verzoek van de leverancier ofwel op verzoek van de abonnee.

Het LAC geeft een advies omtrent afsluiting of eventueel heraansluiting.

De leverancier moet zich houden aan deze adviezen. Het LAC kan ook afbetalingsplannen afspreken met de leverancier.

Klanten die gedropt zijn door hun energieleverancier wegens wanbetaling, zullen voor de levering van elektriciteit voortaan toegewezen worden aan de sociale leverancier Fluvius.

Het is de sociale leverancier die verder zal instaan voor enerzijds de levering van elektriciteit en anderzijds voor de invordering van de opgebouwde schulden.

Eén van de maatregelen die de sociale leverancier kan nemen is, naast het plaatsen van de reeds bestaande 6-Ampéremeter, het plaatsen van een budgetmeter.

Vooraleer elektriciteit te verkrijgen dient de abonnee dan zijn betaalkaart op te laden in een betaalpunt.

Vragen of opmerkingen? Neem even contact op met de sociale dienst.