Werken in uitvoering

  • Werken in uitvoering - Fluvius - Nieuwdorp                 Casters                      Evolta
  • Werken in uitvoering - Fluvius - Persoonstraat           Infovergadering
  • Werken in uitvoering - VBR Rummen                       Presentatie                   Infomoment               Afkoppelingsadvies

Voor meer informatie en een stand van zaken - zie ook website Aquafin:

http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24028