DifTar Huis-aan-Huis

De verwerking van restafval/huisvuil (huisvuilzakken) en gft (groene containers) blijft ondanks de geleverde sorteer- en recycleerinspanningen een dure zaak.

Daarom wensen de gemeenten in samenwerking met EcoWerf, het principe van 'de vervuiler betaalt' op rechtvaardige wijze toe te passen.

Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling.

Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te wegen (DifTar-systeem: DifTar is de afkorting van geDifferentieerde Tarieven).

Hiervoor krijg je een grijze container (restafval/huisvuil) en een groene container (gft) met een gegevens-chip

Meer info over prijzen en veelgestelde vragen op de website van ecowerf.