Buurtwegen

Wat is de Atlas der buurt- en voetwegen?

Toen in 1841 de ‘Wet op de buurtwegen’ van kracht werd, wilde de wetgever ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie eigenaar was van die wegjes maakte daarbij niet uit. Al deze buurtwegen werden opgetekend in de Atlas van de buurtwegen. De Atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.

Waar kan ik de Atlas der buurtwegen raadplegen?

Om de Atlas gemakkelijk raadpleegbaar te maken, werden de Atlas en de wijzigingsdocumenten digitaal ter beschikking gesteld via een geoloket.
Let op!
De digitale documenten zijn niet rechtsgeldig. Bij een wijzigingsdossier moet u steeds een uittreksel van de originele Atlas der buurtwegen voegen. Wil u de Atlas der buurtwegen inkijken of wil u een rechtsgeldig uittreksel uit de atlas? Dan maakt u best een afspraak. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 75 44, buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be

Publicaties

Trage wegen, provinciale subsidies voor lokale besturen

Externe websites

Geoloket