Kwaliteitskamer

Nog op te richten

Het doel van de kwaliteitskamer bestaat eruit de ontwerpers te begeleiden bij de ontwikkeling van een bouwproject (niveau vergunningsaanvraag) en een advies en voorstellen te geven over bouwprojecten met een bijzonder effect op de omgeving.