SVK Woonrecht

SVK WoonregT vzw

  • U moet (binnenkort) uw woning verlaten
  • U heeft moeilijkheden om de huur te betalen
  • U heeft geen onderdak of wordt tijdelijk opgevangen door familie en vrienden
  • Uw woning heeft ernstige gebreken, is te klein of niet aangepast aan uw fysieke gesteldheid
  • U verblijft in een gevangenis, ziekenhuis of instelling en moet op zoek naar een woning
  • ...

Misschien komt u in aanmerking voor een huurwoning van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)?

Meer informatie: