Leegstand en Verwaarlozing

De Vlaamse overheid vaardigde de laatste jaren tal van decreten uit om leegstand en verkrotting van woningen en bedrijfsruimten te voorkomen. De burgemeester kan een woning onbewoonbaar verklaren. Het betreft meestal bouwtechnische en voor het publiek gevaarlijke constructies.

Regelgeving?