Belastingen en retributies

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.0 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 82.4 kB), gepubliceerd op de website op 18/03/2020

Appartementen voormalige rijkswachtkazerne - LOI-woningen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.7 kB) , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op de administratieve stukken - burgerzaken

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 , gepubliceerd op de website op 8/03/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 94.2 kB), gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op de administratieve stukken - omgeving

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 maart 2019 (pdf, 104.1 kB), gepubliceerd op de website op 28/03/2019

Belasting op de kramen met een mobiele standplaats

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019 (pdf, 134.4 kB), gepubliceerd op de website op 23/08/2019

Belasting op het opruimen van sluikstorten

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 317.3 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 86.5 kB), gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 342.9 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op opgravingen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 93.1 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op tweede verblijven

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 317.0 kB), gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op vreemde begravingen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 (pdf, 316.8 kB) ,gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Contantbelastingreglement voor de aanlevering van afval op het containerpark

-Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

-Aanpassing Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 november 2019 (pdf, 169.4 kB), gepubliceerd op de website op 29/11/2019

Milieubelasting
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 93.9 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, aanpassing

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 november 2019, gepubliceerd op de website op 29/11/2019

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 november 2020 (pdf, 179.5 kB), gepubliceerd op de website op 02/12/2020

Retributies

Retributiereglement inzameling asbest aan huis

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 26 april 2021 (pdf, 347.5 kB), gepubliceerd op 30/01/2021

Vastleggen retributie taal- en sportweek

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 maart 2021, gepubliceerd op de website op 1/0142021 (pdf, 314.3 kB)

TGV retributiereglement inzake plaatselijke openbare bibliotheek
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 januari 2021 (pdf, 376.5 kB), gepubliceerd op de website op 28/01/2021

Retributies vrije tijd 2021

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2021 (pdf, 322.2 kB), gepubliceerd op 1/4/2021

Delegatie vastleggen retributies activiteiten vrije tijd

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019 (pdf, 125.6 kB), gepubliceerd op de website op 23/08/2019

WC-wagen - gebruik en bepalen vergoeding

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019, gepubliceerd op de website op 23/08/2019

Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 september 2019 (pdf, 145.6 kB) gepubliceerd op de website op 7/10/2019

Retributie afvalophaling en -verwijdering uitleen afvalcontainer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.6 kB), gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie inzake de begraafplaatsen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2020 (pdf, 128.0 kB), gepubliceerd op de website op 29/12/2020

Retributie m.b.t. debiteurenbeheer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 84.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van compostbakken en -vaten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 82.8 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van gebouwen en bijhorende nutsvoorzieningen door derden

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.6 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van mobiele en vaste meterkasten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 85.0 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op privatieve ingebruikname van openbaar domein

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 85.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie ouderbijdrage Buitenschoolse kinderopvang

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 87.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor bestrijding van ongedierte

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.5 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de aanrekening van de prestaties geleverd door het gemeentelijk vakpersoneel

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 82.3 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor gemeentelijk stratenplan

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 81.5 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor onderboring

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 (pdf, 83.9 kB) ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de opvang en bewaring van loslopende dieren

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 (pdf, 70.9 kB) , gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 december 2019 (pdf, 134.7 kB), gepubliceerd op de website op 31/12/2019

Retributie op het gebruik van gebouwen door derden.

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad van 27 januari 2020 (pdf, 137.0 kB), gepubliceerd op de website op 30/01/2020

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 24 februari 2020 (pdf, 151.0 kB), gepubliceerd op de website op 9/03/2020

retributie taal- en sportweek.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 24 februari 2020 (pdf, 132.3 kB), gepubliceerd op de website op 9/03/2020

retributie inzameling landbouwfolie en -plastiek.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 mei 2020 (pdf, 137.2 kB), gepubliceerd op de website op 29/05/2020

Retributiereglement verkoop mondmaskers aan onthaal - bekrachtiging

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 juni 2020 (pdf, 99.5 kB), gepubliceerd op de website op 01/07/2020