Het college meldt met droefheid het overlijden van ereburgemeester Julien Thijs.

Hierbij een kort overzicht.

Julien Thijs is 50 als hij in 1976 voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dat ogenblik voorzitter van de culturele raad. Hij behaalt 399 voorkeurstemmen op de lijst van de PVV en wordt 1ste schepen onder burgemeester Vanoppen (vanaf 1/1/1977).

Daarna volgen drie ambtstermijnen als burgemeester:
Verkiezingen oktober 1982: 706 voorkeurstemmen (burgemeester vanaf 1/1/1983)

Verkiezingen oktober 1988: 885 voorkeurstemmen (burgemeester vanaf 1/1/1989)

Verkiezingen oktober 1994: 843 voorkeurstemmen (burgemeester vanaf 1/1/1995)

Verkiezingen oktober 2000: 508 voorkeurstemmen als lijstduwer, hij zetelt als gemeenteraadslid maar neemt in mei 2001 om gezondheidsredenen en om de jongeren een kans te geven ontslag als gemeenteraadslid. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Elke Lenaerts.

Bij K.B. van 24/08/2001 wordt hem de titel van ere-burgemeester toegekend.

Terug naar alle nieuws