Zoekt een kinderbegeleider (m/v) voor een snelle indiensttreding + aanleg werfreserve.

Onmiddellijke indiensttreding halftijds (19/38)

Inhoud van de betrekking: instaan voor de begeleiding van kinderen uit de kleuter- en lagere school, voorschools en naschools in de schoolopvang Geetbets en tijdens de vakanties in het IBO Kinderclub Schuifaf Rummen.

Uurrooster tijdens schooldagen:

Maandag, Dinsdag, Donderdag: 7u tot 8u30 en 15u50 tot 18u15 = 3u55/3 dagen

Woensdag: 7u tot 8u30 en 11u50 tot 13u10 = 2u50

Vrijdag: 7u tot 8u30 en 15u10 tot 18u05 = 4u25

 ------------------------------

Totaal = 19u00/week

Uurrooster tijdens schoolvrije dagen:

19 uren per week te presteren tussen 7u00 en 19u00.

Het effectief door het personeelslid te respecteren uurrooster wordt binnen deze grenzen in onderling overleg tussen het personeelslid en het diensthoofd bepaald.

Functieomschrijving:

-met kinderen omgaan, hen stimuleren en betrekken

-activiteiten voorbereiden en begeleiden

-structuur aanbieden en grenzen kan stellen

-contacten leggen met ouders

-samenwerken met de andere teamleden

-administratieve taken uitvoeren

-een veilige, hygiënische en gezonde werking aanbieden

Aanwervingsvoorwaarden: houder diploma kinderzorg (7de jaar) of het tweede jaar

v/d derde graad Sociale en Technische Wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnsweten-

schappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg,

of een certificaat kinderzorg, begeleider in de buitenschoolse kinderopvang

volwassenonderwijs,

of een EVC (ervaringsbewijs) Kinderbegeleider in de Buitenschoolse kinderopvang

http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-organisaties/kinderopvang/

Ons aanbod:

Een contractuele aanstelling, maaltijdcheques (€ 6,00), fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering. De geïndexeerde bruto maandwedde voor een halftijdse kinderbegeleider start bij € 927,34.

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve van 3 jaar en kunnen opgeroepen worden voor een contract bepaalde of onbepaalde duur of een vervangingscontract.

Interesse?

Datum indienen kandidaatstelling:

De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maanden), kopie rijbewijs & kopie diploma) moeten uiterlijk op 31 december 2017 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7 te 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis (uiterlijk 31 december 2017 om 12u00).

De selecties vinden plaats in januari 2018.

Meer info over de functie:

Functie-inhoud en kwalificaties: Patricia Vansimpsen – 011/58.65.40 – pv@geetbets.be 

Verloop van de aanwervingsprocedure: Tania Bonne – 011/58.65.22 – tb@geetbets.be 

Bij afwezigheid Patricia en/of Tania: Sandy Boa – 011/58.65.21 – sb@geetbets.be (stafmedewerkster)

Terug naar alle nieuws