Hulp bij bosbeheer, Provinciaal Steunpunt Bos van start

Bossen zijn belangrijk voor de natuur en het klimaat. Ze remmen de klimaatverandering af en beperken de nadelige gevolgen ervan.

We moeten er dan ook goed voor zorgen. Daarom werd een Provinciaal Steunpunt Bos opgericht.

Het Steunpunt Bos helpt boseigenaars, zowel kleine als grote en zowel particulieren als overheden, met het economisch, ecologisch en sociaal beheer van hun bos.

Ze kunnen er terecht voor advies over bosbeheer, zoals de opmaak van een bosbeheerplan, de openstelling van bos voor het publiek en beheerwerken.

Ze krijgen er ook advies over wetgeving en administratieve ondersteuning zoalssubsidies en kaptoelatingen.

Het Steunpunt Bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen. Boseigenaars uit Geetbets kunnen terecht bij Marijke

Smans: marijke.smans@vlaamsbrabant.be en bij Boscompensatie- en uitbreiding: bos@rlzh.be

Terug naar alle nieuws