Bekendmaking van het besluit van de bestendige deputatie buurtweg nr 48

Bekendmaking van het besluit van de bestendige deputatie van 28 september 2017 “Gemeente GEETBETS – goedkeuring rooilijnplan (deel) en gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr 48”,

waarbij het rooilijnplan (deel) van de buurtweg nr 48 wordt goedgekeurd

en waarbij de buurtweg nr 48 in de atlas van de buurtwegen van Geetbets gedeeltelijk verlegd wordt volgens het plan opgemaakt door Rudi De Winter, beëdigd landmeter-expert.

Deze beslissing wordt gedurende 8 dagen aangeplakt vanaf de zondag na de ontvangst ervan.

Het besluit werd ontvangen op 27 oktober 2017 en wordt dus aangeplakt tot en met zondag 05 november 2017.

Tegen deze beslissing van de bestendige deputatie staat voor belanghebbende derden een opschortend beroep open bij de Vlaamse Regering in te dienen bij de provinciegouverneur binnen vijftien dagen na het einde van de termijn van bekendmaking artikel 28 van de wet van 10 april 1841, zoals vervangen bij de wet van 20 mei 1863 en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014.

beslissing (pdf, 186.1 kB)

Terug naar alle nieuws