Vacature Regionaal Landschap Zuid-Hageland werft aan vanaf 1 januari 2018

Voltijds coördinator onroerend erfgoed

In 2017 werd de projectvereniging Zuid-Hageland opgericht door de gemeentebesturen van Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw, samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw. Het samenwerkingsverband werd erkend als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De IOED Zuid-Hageland heeft tot opdracht om de deelnemende gemeentebesturen te ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid op hun grondgebied. Daarnaast moet de IOED eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed ondersteunen en begeleiden in de duurzame zorg voor hun onroerend patrimonium. De IOED zal ook een ondersteunende rol spelen in ontsluiting van onroerend erfgoed naar het grote publiek. De IOED moet ondersteuning bieden op het domein van het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Functieomschrijving

De werking van de IOED verloopt geïntegreerd met die van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Binnen RLZH staat de projectcoördinator Onroerend Erfgoed in voor de administratieve, financiële en logistieke werking van de IOED. Zij/hij werkt hierbij samen met de algemeen coördinator van het RLZH en zoekt naar raakpunten tussen de verschillende projecten en initiatieven.

Opdracht

- Integratie van het onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid, milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeleidsplannen, toeristische initiatieven, etc. van de aangesloten gemeenten.

- Inhoudelijk ondersteunen van gemeentelijke projecten m.b.t. onroerend erfgoed.

- Het centraal aanspreekpunt zijn voor alle belanghebbenden in het werkingsgebied i.v.m. onroerend erfgoedzorg en –beleid.

- Het centraal aanspreekpunt zijn voor partners buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerende erfgoed (agentschap Onroerend Erfgoed, provincie Vlaams-Brabant, expertisecentra, intercommunales, etc.).

- Actief opsporen van actuele en toekomstige noden op het vlak van onroerend erfgoedzorg en hierbij gericht en gepast ondersteuning en advies verlenen.

- Opstellen en opvolgen van jaaractieplannen en een jaarlijkse begroting.

- Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van de zorg voor het onroerend erfgoed (archeologisch, landschappelijk en bouwkundig) en dit omzetten in de praktijk.

- Creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor een duurzame erfgoedzorg in het werkingsgebied.

- Aanmoedigen van historisch onderzoek en kennisbeheer betreffende het onroerend erfgoed in het werkingsgebied en dit voor een breed publiek ontsluiten.

- Inspelen op projectkansen en uitwerken van subsidiedossiers en projectaanvragen in functie van een versterkte uitvoering van de organisatiedoelen, het behalen van resultaten op terrein en een verdere uitbouw van de IOED.

- De evoluties in het werkveld op de voet volgen zodat op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld en deze naar concrete acties worden vertaald

- Opbouwen, samenbrengen en onderhouden van een gebiedsgericht en inhoudelijk relevant netwerk.

Profiel

De kandidaat heeft minstens drie jaar relevante werkervaring en beschikt over een masterdiploma in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:

- Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde

- Architectuur

- Archeologie

- Monumenten- en landschapszorg

- Geschiedenis

- Kunstwetenschappen

- Stedenbouw en ruimtelijke planning

- Master of Conservation of Monuments and Sites

- …

Vaardigheden

- Je bent diplomatisch, hebt een uitgesproken organisatietalent en kan vlot in teamverband werken.

- Je bent bereid te werken met flexibele werkuren.

- Je hebt humor, je bent enthousiast, contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.

- Je stijl is pro-actief ingaan op kansen en omgaan met knelpunten

- Je maakt vlot contacten, je kan snel vertrouwen winnen

- Je kan binnen een strak tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren

- Je werkt met orde, netheid en stiptheid.

- Rijbewijs B en eigen vervoersmiddel is noodzakelijk

- Je bent positief ingesteld tegenover de samenwerking met diverse actoren in het platteland (overheden, natuursector, landbouwers, recreanten, jagers…).

- Je hebt kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed.

- Je hebt een vlotte schrijfstijl en ook mondeling communiceren en presenteren doe je helder en direct.

- Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.

Aanbod

- Een uitdagende job in een boeiende werkomgeving met een erg divers takenpakket.

- Na een proefperiode van zes maanden wordt de arbeidsovereenkomst, mits een gunstige evaluatie, omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde duur

- Verloning volgens PC 329 (barema A112) met extra-legale voordelen (GSM-abonnement, maaltijdcheques, extra verlofdagen)

- De administratieve zetel van de IOED is in Zoutleeuw, de effectieve standplaats voor de werknemer is bij RLZH, Schoolpad 43, 3300 Hakendover.

Selectieprocedure

Solliciteren met CV en motivatiebrief vóór 5 oktober 2017 via email aan Kristien.Justaert@rlzh.be. Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief volgt er een schriftelijke proef die u thuis met PC kan uitvoeren op 16 of 17 oktober. Kandidaten die deze proef succesvol afleggen worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek op dinsdag 24 oktober (in geval van twijfel wordt er nog een tweede gesprek voorzien). Bij indiening van uw kandidatuur wordt u verzocht deze datum vrij te houden voor een interview.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Kristien Justaert, coördinator Regionaal Landschap Zuid-Hageland: kristien.justaert@rlzh.be of 0468/42 95 59.

Terug naar alle nieuws