Opheffing - Politiebesluit niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater

Vanaf zaterdag 1 juli zal het politiebesluit niet meer van kracht zijn op het gebruik van niet - noodzakelijk gebruik van drinkwater.

Opheffingsbesluit droogte (pdf, 6.8 kB)

Terug naar alle nieuws