Geen rijbewijs aanvragen op 26 juni

Op maandag 26 juni 2017 kan je uitzonderlijk geen rijbewijs aanvragen en afhalen op de dienst burgerzaken-bevolking.
De FOD Mobiliteit en Vervoer vernieuwt op die dag de softwaretoepassing om rijbewijzen te beheren.

Terug naar alle nieuws