Commissie schade aan teelten Geetbets, 06 juni 2017 vanaf 13u00

Aan de verschillende gemeenten waar in de 2de helft van april 2017 uitzonderlijke nachtvorst werd vastgesteld wordt gevraagd om op basis van de voorlopige vaststellingen van de commissie schade aan teelten een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij. Op basis van deze cijfers kan het departement uitmaken of de schadedrempels in kader van een erkenning als ramp gehaald worden.

Land- en tuinbouwers moeten de vorstschade op hun percelen melden aan de gemeente waarin het perceel ligt en de voorlopige schade en de oorzaak ervan laten vaststellen door de gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten.

Als gemeente hebben we tijd tot zaterdag 10 juni 2017 om aan de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij een kopie te bezorgen van de schattingsverslagen van de eerste schadevaststellingen. Indien we als gemeente deze deadline niet halen, moet de gemeente ten laatste tegen 10 juni een globale raming van de schade van de resterende percelen bezorgen en kunnen de schadedossiers later nagestuurd worden. Op basis van deze schattingsverslagen van de eerste schadevaststellingen zal een raming gemaakt worden van het totaal bedrag van de schade.  Indien dit meer dan 1,24 miljoen euro bedraagt en de schade gemiddeld 5580 euro per schadedossier bedraagt, is er voldaan aan alle erkenningsvoorwaarden en kan de vorstschade van 19 op 20 april erkend worden als landbouwramp.

De commissie schade aan teelten komt in Geetbets samen op 06 juni 2017 vanaf 13u00. Aanvragen dienen dus zo spoedig mogelijk te worden ingediend. Bij voorkeur voor vrijdag 02/06/2017 om 12u00. Dit is zeer kort dag maar gelet op de termijnen, die we als gemeente vanuit het Departement Landbouw en Visserij opgelegd krijgen, kan het niet anders.

Via onderstaande link kan het nodige formulier gedownload worden. Vergeet zeker niet de nodige kopieën uit de verzamelaanvraag toe te voegen.

http://www.geetbets.be/website/2931-www/version/default/part/AttachmentData/data/Schadeformulier%20in%20te%20vullen%20door%20de%20getroffenen.pdf

Dossiers kunnen ook digitaal doorgestuurd worden naar: wim.compernolle@geetbets.be.

Moest u hier nog vragen over hebben dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via 011/58.65.62

Terug naar alle nieuws