Trage wegen in Geetbets, help je ons mee op het juiste pad?

Hoe goed ken jij de trage wegen in Geetbets? Trage wegen zijn paden en weggetjes die voornamelijk gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Door de velden, tussen huizen, langs kerken of  waterlopen… Trage wegen brengen het landschap dichter bij de mensen. Ze zijn een uitstekend middel om verschillende ruimten op een veilige en aangename manier met elkaar te verbinden. Als extra troef herbergen de trage wegen vaak een hoge cultuurhistorische waarde en zorgen ze voor mogelijkheden inzake recreatie, toerisme,...

In het verleden werden er reeds een aantal stappen genomen om het gebruik van de trage wegen in Geetbets te verbeteren. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en VZW Trage Wegen gaat de gemeente nu echter een andere versnelling inschakelen om tot een gedragen visie inzake onze gemeentelijke trage wegen te komen. Deze visie willen samen met alle inwoners, lokale gebruikers, betrokkenen en belanghebbenden opmaken. Iedereen is welkom om mee te denken aan hoe we het netwerk aan trage wegen in de nabije toekomst aantrekkelijker en beter kunnen maken. Aangezien er duchtig gepraat zal moeten worden zal er op het overlegmoment ook iets voorzien zijn om de keel te smeren.

Afspraak op dinsdag 23 mei 2017, 19u00 (ontvangst vanaf 18u30, einde rond 22u30) in het buurthuis in Grazen, Vijverstraat 37, 3450 Geetbets.

Deelname is gratis. Om praktische redenen vragen we wel om je in te schrijven. Voor alle informatie en inschrijving kan je steeds contact opnemen met:

Wim Compernolle op het nummer 011 58 65 62 mailen naar mobiliteit@geetbets.be

Terug naar alle nieuws