Aankondiging openbaar onderzoek –Buurtweg nr 48 - verlegging - voorlopige beraadslaging

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er een openbaar onderzoek zal gehouden worden betreffende Buurtweg nr 48 - verlegging - voorlopige beraadslaging.

  • Het ontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis, milieudienst, Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS (wimc@geetbets.be – 011/58.65.62) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis:
    Ma, Do, Vr van 08.30u – 12.00u,
    Di van 17.00u – 20.00u,
    Wo van 8.30u – 12.00u en van 14.00u – 16.00u.

  • Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag 10 april 2017 t.e.m. dinsdag 09 mei 2017.

  • De opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk op dinsdag 09 mei 2017 aangetekend verstuurd te worden aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS of kunnen tijdens de openingsuren (zie hierboven) van het gemeentehuis Dorpsstraat 7, 3450 GEETBETS tegen ontvangstbewijs afgegeven worden uiterlijk dinsdag 09 mei 2017 om 20.00 u.

Bekendmaking in pdf (pdf, 127.6 kB).

Terug naar alle nieuws