Aanpassingen verkeersborden in Geetbets!!!

70 km per uur buiten de bebouwde kom

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 werd artikel 11 m.b.t. de snelheidsbeperkingen in het wegverkeersreglement aangepast (B.S. 27/11/2015). Sinds 1 januari 2017 is een maximale snelheid van 70 km per uur de algemene norm op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom. Op autosnelwegen en 2x2-wegen gescheiden door een middenberm bleef de maximumsnelheid algemeen behouden op 120 km per uur. Het doel van deze aanpassing is het verhogen van de verkeersveiligheid, het harmoniseren van de snelheidslimieten en het verminderen van het aantal verkeersborden langs de Vlaamse wegen.

De snelheidsregimes van de gemeente Geetbets zorgden er in het verleden al voor dat er op het grondgebied nergens sneller dan 70 per uur mocht gereden worden. In kader van de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering zullen in Geetbets dus enkel de 70 per uur borden verdwijnen. Op onderstaand kaartje worden in het rood de weggedeelten weergegeven waar een snelheidsregime van maximaal 70 per uur geldt. De borden die dit snelheidsregime visueel bekendmaakten zullen vanaf 18 april 2017 verwijderd worden, de maximale snelheid blijft 70km per uur.

Voorrang van rechts

In het verleden werd reeds meegedeeld dat op verschillende locaties in Geetbets de voorrang van rechts ging herbekeken worden. In samenwerking met UHasselt werd een studie gemaakt over welke aanpassingen er best op welk kruispunt uitgevoerd kunnen worden. Uit de studie blijkt dat de voorrang van rechts best niet over het gehele grondgebied wordt afgeschaft. Op dit moment wordt er gewerkt aan de gunning van de opdracht voor het leveren van de verkeersborden. Na afloop van deze procedure zullen we in staat zijn om een concrete datum mee te delen waarop de aanpassingen zullen gebeuren. Hou dus zeker de komende edities van de G’Zet in het oog voor meer informatie over de aanpassingen inzake de voorrang van rechts.

Terug naar alle nieuws