Uitstel omgevingsvergunning en verplicht digitaal indienen architecten

Het schepencollege van Geetbets heeft, net zoals de meeste andere Vlaamse gemeenten, door middel van een aangetekende brief, bij Minister Joke Schauvliege uitstel gevraagd voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Deze zou normaal gezien op 23 februari 2017 van start gaan.

De gemeente kan maar instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikt over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Vlaamse 'Omgevingsloket'. De leveranciers van de gemeentelijke software pakketten geven aan dat zij niet tijdig die koppeling kunnen leggen. Uitstel van de inwerkingtreding is daarom een technische noodzaak.

Het schepencollege zal daarom de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig zijn op 22 februari 2017 blijven toepassen op de aanvragen en meldingen die bij haar worden ingediend tot 31 mei 2017.

Ongeacht het aangevraagde uitstel bij de Vlaamse Regering omtrent de invoering van de omgevingsvergunning, moeten bouwaanvragen waarbij de medewerking van een architect vereist is, verplicht via de digitale weg in het DBA (loket Digitale BouwAanvraag) ingediend worden vanaf 23 februari 2017.

Meer info bij de dienst Ruimtelijke Ordening – 011/58.65.68

Terug naar alle nieuws