Bekendmaking loting lijst gezworenen Hof van Assisen

De Burgemeester,

brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek,

op 31 januari 2017, om 16.00 uur, in het gemeentehuis (bureel burgemeester) overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen (Elke Allard, eerste schepen en Rik Lassaut, tweede schepen).

De loting geschiedt in het openbaar.

Terug naar alle nieuws