BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK & HOORZITTING

Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap met overgangszone van de burcht van Rummen in Geetbets

Op 24 september 2016 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap met overgangszone van de burcht van Rummen.

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat er een openbaar onderzoek zal lopen dat opent op 03 november 2016 en sluit op 03 december 2016. 

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

- Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis Geetbets, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

- Het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel

Of u kan de documenten downloaden via volgende link ?

De bezwaren of opmerkingen aangaande de voorlopige bescherming moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 03 december 2016.  Dit kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Op dinsdagavond 8 november 2016 zal er om 19u een hoorzitting plaats vinden in de raadzaal van het gemeentehuis. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal hier toelichting geven over het beschermingsdossier en de rechtsgevolgen. Wij nodigen u graag uit op deze hoorzitting.

Beschermingsdossier van de burcht van Rummen (pdf, 2.5 MB)

MB tot voorlopige bescherming van de burcht van Rummen (pdf, 3.5 MB).

Het verslag van de hoorzitting (pdf, 261.6 kB) kan je hier raadplegen.

Terug naar alle nieuws