Openbaar onderzoek RUP

De gemeente Geetbets maakt een RUP (= ruimtelijk uitvoeringsplan) op om de noodzakelijke ruimte te kunnen geven voor de her lokalisatie van bestaande niet (langer) verweefbare bedrijven en voor nieuwe bedrijven met een lokale gerichtheid te kunnen huisvesten.
De gemeenteraad heeft in zitting van 21 december 2015 het RUP Bedrijventerrein Rummen voorlopig vastgesteld.
Het RUP in zijn huidige vorm is dus nog niet definitief. Van 25 januari 2016 tot en met 25 maart 2016 organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan de bevolking aan het gemeentebestuur eventuele bezwaren of opmerkingen overmaken.
Het ontwerp-RUP bestaat uit een toelichtingsnota (pdf, 14.4 MB), de stedenbouwkundige voorschriften (pdf, 900.1 kB), de screeningsnota Plan-Mer-Plicht (deel I (pdf, 4.5 MB),deel II (pdf, 10.1 MB) en deel III (pdf, 5.5 MB)) en ligt ter inzage van de bevolking bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. De dienst is open:

maandag - donderdag - vrijdag: 08u30 tot 12u00
dinsdag van 17u00 tot 20u00
woensdag: 08u30 tot 12u00 en 14u00 tot 16u00.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het RUP moeten voor 25 maart 2016 worden toegezonden aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, per aangetekende brief, digitaal (an@geetbets.be) of tegen ontvangstbewijs.

Terug naar alle nieuws