Stakingsactie afvalinzameling Ecowerf

Geen afvalinzameling dinsdag 22 december in EcoWerf-regio 

Deze ochtend hebben de chauffeurs en laders van de afvalinzameling van EcoWerf spontaan het werk neergelegd. Ten gevolge van de staking heeft er vandaag, dinsdag 22 december, in 6 gemeenten bijna geen afvalinzameling plaatsgevonden: 

-        Geetbets: huisvuil en gft
 -        Hoegaarden: huisvuil
 -        Kortenberg: gft en pmd
 -        Landen: gft en pmd
 -        Bertem: papier-karton
 -        Rotselaar: papier-karton

De directie en de vakbonden van EcoWerf hebben ondertussen een constructief overleg gehad. Als reden voor de staking halen de personeelsleden de hoge werkdruk op bepaalde rondes aan, onvoldoende inspraak in de rondes, aanhoudende moeilijkheden met nieuwe milieuvriendelijke vrachtwagens en problemen met de sanitaire voorzieningen. Na een eerdere staking in mei dit jaar, richtte EcoWerf nochtans een werkgroep op om de pijnpunten samen met het personeel aan te pakken. Hierbij werden weliswaar vorderingen gemaakt voor een aantal punten, maar voor enkele andere bleef het ongenoegen heersen wat betreft een oplossing op korte termijn. EcoWerf verscherpt nu het overleg met de werkgroep en neemt extra interne maatregelen om tegemoet te komen aan de vragen van het personeel. Een afsprakennota met tijdsschema werd opgemaakt en goedgekeurd.

Omdat er tijdens de eindejaarsperiode reeds inhaalinzamelingen doorgaan voor de 2 feestdagen die op een weekdag vallen, is EcoWerf niet bij machte om een extra inhaalinzameling voor de stakingsdag te organiseren. EcoWerf vraagt de inwoners om hun afval terug binnen te nemen en bij te houden tot volgende inzameling vermeld op de afvalkalender. Afval dat aan de straatkant blijft staan, zorgt voor overlast. Het wordt beschouwd als sluikstorten en kan beboet worden.

Inwoners van Geetbets en Hoegaarden kunnen op dinsdag 5 januari 2016 eenmalig extra zakken aanbieden naast hun huisvuilcontainer, zonder de DifTar-dienst op voorhand te verwittigen. Voorwaarde is dat elke extra zak die naast de container plaatst wordt, ook in de container past (maximum formaat per zak: 60 liter). Zo kan de lader het afval wegen. De inwoner betaalt maar voor 1 aanbieding. Met pmd en papier-karton kunnen de inwoners ook terecht op het containerpark. 

Gft-inzameling 5 januari
 Wie een volle gft-container heeft ten gevolge van de staking van 22 december, kan dinsdag 5 januari eenmalig een of meerdere zakken gevuld met gft (max. 10 kg per zak) aanbieden naast de gft-container.

EcoWerf verontschuldigt zich voor het ongemak en hoopt op het begrip van de inwoners. Morgen zou de afvalinzameling opnieuw normaal verlopen. 

Terug naar alle nieuws