Oproep tot kandidaat concessiehouder

Toekenning Concessie: uitbating cafetaria sporthal ‘De Warande’

De cafetaria van de gemeentelijke sporthal ‘De Warande’ Ketelstraat 50A in

Rummen wordt opengesteld voor verhuring onder de vorm van een concessie-

overeenkomst voor een looptijd van 9 jaar. De concessieovereenkomst start op

01/01/2016 en eindigt op 31/12/2024.Wie aan deze inschrijving wil deelnemen, kan

hier het lastenboek (pdf, 43.0 kB) downloaden. De

offerte moet het bestuur bereiken uiterlijk 16/11/2015 om 12u, hetzij bij aangetekend

schrijven, hetzij door afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis. De

inschrijvingen dienen in twee omslagen gestoken. Zowel de binnenste als de

buitenste omslag dient de vermelding offerte concessie cafetaria sporthal

‘De Warande’ te dragen. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan:

Gemeentebestuur Geetbets, T.a.v. het college van burgemeester en schepenen,

Dorpsstraat 7,3450 Geetbets. Voor alle bijkomende inlichtingen of een plaatsbezoek

contacteer je stafmedewerkster Sandy Boa: 011/58.65.21 of sb@geetbets.be

Terug naar alle nieuws