Nationale inzamelactie van oude elektro van 20 tot 28 maart

Net als vorig jaar organiseert Recupel van 20 tot 28 maart, in nauwe samenwerking met uw gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van afgedankte elektro-apparaten.

Ter ondersteuning en stimulans van deze actie wordt er een competitie tussen gemeenten georganiseerd. De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt, wint een reuze-ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt.

Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel legt het ‘WAAROM’ van deze actie uit.

“Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten worden door de overheid (OVAM) bestempeld als gevaarlijk afval, en dat zijn ze ook. Ze bevatten immers vaak stoffen die zeer schadelijk zijn voor het milieu indien ze niet correct verwerkt worden. Ze bevatten tevens een aantal waardevolle grondstoffen die kunnen gerecycleerd worden voor hergebruik, en dus niet opnieuw aan moeder aarde moeten onttrokken worden om nieuwe toestellen te produceren.”

Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing

Analyses tonen aan dat er nog al te veel elektro-apparaten op een verkeerde wijze worden afgedankt. Zo worden er soms nog elektro-apparaten in de huisvuilzak aangetroffen. Op deze wijze kunnen er zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen, en gaan kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. Thuis laten liggen is evenmin een goeie oplossing. De aanwezige grondstoffen raken niet tot bij de industrie die ze nodig heeft om nieuwe apparaten te produceren, en die bijgevolg richting klassieke ontginning gedreven wordt. Kiezen voor het Recupel-circuit is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing.

Recupel garandeert maximale recyclage

Wist u dat Recupel in 2014 meer dan 110.000 ton (= 750.000 m3) afgedankte elektro apparaten inzamelde en verwerkte ?

Recupel zorgt er niet alleen voor dat de schadelijke stoffen die in dit afval aanwezig zijn op een deskundige en milieuvriendelijke wijze worden verwijderd en onschadelijk worden gemaakt. 

Recupel zorgt er tevens voor dat er door toepassing van de meest doorgedreven recyclagetechnieken zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden herwonnen uit dit afval. Op die manier worden zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen bewaard voor de volgende generaties. 

De toepaste recyclagemethodes leveren een recuperatie aan grondstoffen op van meer dan 90% van het gewicht van het elektro-afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%.

Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid ?

Breng uw afgedankte elektro-apparaten naar één van de talloze Recupel ophaalpunten.

U kan er, indien het apparaat nog werkt, mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum.

Werkt het apparaat niet meer, dan kan u het gratis kwijt in het containerpark of in uw elektrowinkel. 

U vindt een overzicht van de Recupel afdankpunten in uw buurt op de campagne-website www.samenrecycleren.be en via de ‘Recycle!’-app die gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen.

(*) toestellen waarvan de grootste afmeting max. 25 cm bedraagt.

Gratis inzameling en recyclage van elektro-apparaten: jij doet toch mee? (pdf, 423.3 kB)

Terug naar alle nieuws