Vacature: deskundige omgeving

De gemeente Geetbets werft aan:

Deskundige omgeving

(niveau B1-B3 in contractueel verband, voltijds).

TAKEN ZIJN ONDER ANDERE:

 • Als deskundige omgeving behandel je samen met de stedenbouwkundig ambtenaar stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsdossiers, notarisinlichtingen en dergelijke meer, alsook de administratieve afhandeling ervan. Je ziet toe op de naleving van de planningsprincipes en voorschriften.

 • Je behandelt dossiers i.v.m. huisvesting (leegstand, onbewoonbaarverklaringen, conformiteitsattesten, woningcontroles, …).

 • Je informeert burgers over de richtlijnen inzake ruimtelijke ordening en beantwoordt in de mate van het mogelijke hun vragen. Eveneens verleen je advies betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente

 • AANBOD:

 • 1 voltijds contractuele functie voor onbepaalde duur in salarisschaal B1-B3.

 • Relevante ervaring uit de privésector kan in aanmerking genomen worden.

 • Interessante extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fietsvergoeding.

 • AANWERVINGSVOORWAARDEN:

 • Minstens houder zijn van een diploma dat in aanmerking komt voor het niveau B (ofwel een bachelor-diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs korte type of daarmee gelijkgesteld).

 • Affiniteit met ruimtelijke ordening is een pluspunt, relevante ervaring is een meerwaarde!

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

 • Slagen in een aanwervingsexamen

 • DATUM INDIENEN KANDIDAATSTELLING:

  De kandidaturen moeten uiterlijk op 30 januari 2015 aangetekend worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis (uiterlijk 30 januari 2015 om 12.00u) of via e-mail verzonden aan tb@geetbets.be uiterlijk op 30 januari 2015 (de datum van elektronische verzending geldt als bewijs). Je kandidatuur bevat een sollicitatiebrief, CV, kopie van het gevraagde diploma, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand) en een kopie van het rijbewijs.

 • MEER INFO OVER DE FUNCTIE:

  Achille Nijns – tel. 011/58.65.61 – an@geetbets.be

  Sophie Vancraywinkel – tel. 011/58.65.60 – sv@geetbets.be

Terug naar alle nieuws