Interleuven ontwikkelt lokaal bedrijventerrein in Rummen

Interleuven werd door de gemeente aangezocht en aangesteld voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein. Momenteel werkt de intercommunale  aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omzetting van een terrein (vandaag agrarisch gebied) naar een zone voor lokale bedrijvigheid in de deelgemeente Rummen.

‘We hopen deze RUP-procedure in 2015 af te ronden zodat met verwerving en ontwikkeling kan worden verdergegaan’, vertelt Bram Adams, coördinator bedrijventerreinen van Interleuven. ‘Indien je in aanmerking wenst te komen voor de aankoop van een bedrijfsgrond op deze zone, of je toch deze intentie hebt, wil ik je vragen om het desbetreffende formulier in te vullen en terug te bezorgen aan Interleuven, ter attentie van mevrouw Dehert. Dit kan per mail, fax (016-20.42.36) of post met bijgevoegd word- of pdf-document. Bij voorkeur digitaal.’

‘Op deze manier krijgen we een idee van het type van activiteiten die op zoek zijn naar bijkomende of nieuwe ruimte. Best worden jouw behoeften, de activiteiten/tewerkstelling/ruimtevraag en bijzondere eisen als bijvoorbeeld vrije hoogte of grote poort, zo goed mogelijk omschreven. Ook je huidige toestand als het bijvoorbeeld om herlokalisatie gaat, mag je vermelden.’ 

‘Het invullen en bezorgen van dit invulformulier houdt geen engagement in, noch van Interleuven, noch van de indiener. Op basis van deze beperkte informatie wordt jouw kandidatuur geëvalueerd en kan ik dit intern ook stedenbouwkundig bekijken. Bij vordering van het project en als de uitgifte van de percelen wordt opgestart, kunnen we jou op deze manier ook op de hoogte brengen’, besluit Bram Adams, die duidelijk stelt dat geïnteresseerden hem kunnen contacteren in geval van vragen.

Geïnteresseerd: het invulformulier (pdf, 146.7 kB) kan je hier downloaden

Meer info:

Bram Adams

Adviesverlening en begeleiding - ruimtelijke ordening  
Projectontwikkeling - coördinator bedrijventerreinen

Brouwersstraat 6 - 3000 LEUVEN
telefoon: 016-28.42.72
www.interleuven.be

Terug naar alle nieuws