Werken op de begraafplaatsen

Momenteel wordt er gewerkt op de gemeentelijke begraafplaatsen van Geetbets, Rummen en Hogen. De arbeiders ruimen er de bovengrondse constructies (grafstenen) van de niet geconcedeerde graven. Vervolgens wordt er op de bovenvermelde begraafplaatsen een herdenkingszuil aangebracht.

Verwijderen van de bovengrondse constructies

De niet geconcedeerde graven (concessietermijn is verstreken en werd niet verlengd of termijn van grafrust is verstreken) worden verwijderd op de begraafplaatsen. Dit houdt in dat de bovengrondse constructies (grafstenen) worden verwijderd. De werken zullen eindigen uiterlijk half oktober.  Nabestaanden die dit wensen kunnen een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil (zie onder) laten aanbrengen.

Plaatsen van herdenkingszuilen

De nabestaanden waarvan een niet geconcedeerd graf wordt verwijderd, hebben de mogelijkheid om een herdenkingsplaatje van de overledene te bevestigen op de herdenkingszuil. Het herdenkingsplaatje vermeldt de naam, geboorte- en sterftedatum van de overledene en kost 40 euro. De herdenkingsplaatjes zijn allen uniform van grootte en gebruikte materialen waardoor er een mooie, sobere en serene herdenkingszuil de begraafplaatsen zal sieren. De gemeente tracht deze zuilen nog te plaatsen voor Allerheiligen.

Terug naar alle nieuws