Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016 – 2021 in openbaar onderzoek

Op 9 juli 2014 start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Dit openbaar onderzoek zal duren tot 8 januari 2015 en de terinzagelegging zal volledig digitaal verlopen. Op de website www.volvanwater.be zullen alle documenten kunnen geraadpleegd worden. Via een digitaal inspraakformulier zult u op een eenvoudige manier een reactie kunnen indienen. 

Terug naar alle nieuws