Infoavond trage wegen op 10 juni

De gemeente organiseert een infoavond betreffende de geïnventariseerde trage wegen in Geetbets, Hogen en Nieuwdorp. Dit gaat door op 10 juni 2014 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 7 te Geetbets.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Geetbets samen met Trage Wegen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

De voorbije maanden brachten gemeente Geetbets en Trage Wegen vzw alle trage wegen in Geetbets, Hogen en Nieuwdorp in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van al dat werk is een kaart en een vragenbundel leggen we nu voor aan de lokale bevolking: verenigingen, jongeren, landbouwers,… kortom de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.

Daarom organiseert de gemeente een eerste informatieavond voor alle geïnteresseerden uit Geetbets, Hogen en Nieuwdorp. Behalve een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen een invulbundel mee om te reageren en voorstellen te doen voor het tragewegenbeleid. 

Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Bij een tweede overlegmoment overlopen we de reacties en bespreken we per weg de wenselijke ingrepen. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Wil je meewerken aan ons tragewegenproject of wil je graag meer informatie, neem dan gerust contact op met Wim Compernolle via wimc@geetbets.be of 011/58 65 62.

Terug naar alle nieuws