Openbaar onderzoek RUP scholen Geetbets

De gemeente Geetbets maakt een RUP (= ruimtelijk uitvoeringsplan) op om de drie scholen (Geetbets, Rummen en Hogen) de noodzakelijke ruimte te kunnen geven voor toekomstige uitbreidingsplannen. De huidige bestemmingszones laten dit immers niet toe.
Voor de scholen wordt telkens een deel van de landbouwzone omgezet in een blauwe zone (= zone voor scholen), zodat er ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 november 2013 het RUP Scholen Geetbets voorlopig vastgesteld.

Het RUP in zijn huidige vorm is dus nog niet definitief. Van 20 december 2013 tot en met 19 februari 2014 organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan de bevolking aan het gemeentebestuur eventuele bezwaren of opmerkingen overmaken.

Het ontwerp-RUP bestaat uit een toelichtingsnota, grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften en ligt ter inzage van de bevolking bij de dienst Stedenbouw, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. De dienst is open:

maandag - donderdag - vrijdag: 08u30 tot 12u00
dinsdag van 17u00 tot 20u00
woensdag: 08u30 tot 12u00 en 14u00 tot 16u00.

Het ontwerp-RUP is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www.geetbets.be.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het RUP moeten voor 19 februari 2014 worden toegezonden aan de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Voorlopige vaststelling_DI_Toelichtingsnota (nov 2013).pdf (pdf, 9.8 MB)

Voorlopige vaststelling_DII_Grafisch Gedeelte (nov 2013).pdf (pdf, 8.2 MB)

Voorlopige vaststelling_DIII_Stedenbouwkundige Voorschriften (nov 2013).pdf (pdf, 2.3 MB)

Terug naar alle nieuws