Nieuwe afvaltarieven vanaf 01 januari 2014

Van afval naar grondstof en energie: dat kost geld

Afval, we hebben er allemaal mee te maken. Elke dag opnieuw. Van zodra we iets als afval beschouwen, willen we er liefst zo snel mogelijk vanaf. En zo goedkoop mogelijk, want voor afval betaalt niemand graag. En dus rijst wel meermaals de vraag: waarom is afval zo duur?

Grote inspanningen

De gemeente is verplicht om het afval van haar inwoners in te zamelen. In onze gemeente voert het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf deze opdracht uit. Dankzij EcoWerf kan de gemeente genieten van een schaalvoordeel. Maar het blijft een feit dat afval geld kost. De hele infrastructuur en het personeel nodig om afval in te zamelen, en daarbovenop de hoge verwerkingskosten voor (voornamelijk niet-recycleerbaar) afval hebben een kostenplaatje.

Enkele cijfers

ý Meer dan 100 EcoWerf-medewerkers halen dagelijks het afval aan huis op en meer dan 50 parkwachters staan paraat om bezoekers verder te helpen op 25 EcoWerf-containerparken.

ý 1 ophaalwagen een hele dag laten rondrijden voor een huis-aan-huis-inzameling kost al snel € 1.000,00. Jaarlijks gaan er zo’n 7.600 ophaalwagens bij EcoWerf de baan op.

ý Elke ton huisvuil die de verbrandingsoven binnengaat, kost de gemeente ongeveer 160 euro; het laten composteren van GFT kost de helft.

Oh, wie zal dat betalen?

Een deel van de kost voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval wordt betaald met de opbrengsten van afvalsoorten die een positieve waarde hebben, zoals papier, oude metalen en frituurolie. Ook zijn er inkomsten van organisaties zoals Fost Plus* en Recupel*. Een ander deel betaal je zelf wanneer je afval aanbiedt aan je voordeur of op het containerpark; dan betaal je per kg, per zak, per aanbieding … Deze bijdrage is echter onvoldoende om alle kosten te dekken. De gemeente past de afvalrekening voor een gedeelte bij uit de middelen die uit de milieubelasting voortkomen het overgebleven gedeelte komt uit de algemene middelen. Om goed sorteren en preventie van afval te stimuleren, kan je recycleerbaar afval (bv. papier, PMD, GFT) gratis of goedkoper kwijt dan niet-recycleerbaar afval (bv. huisvuil, grofvuil). Hierdoor heb je je afvalrekening grotendeels zelf in de hand: wie goed sorteert, en vooral wie minder afval produceert, betaalt ook minder. Ook het milieu vaart er wel bij!

* meer info op www.fostplus.be en www.recupel.be

Sluikstorten = € 750,00

Door het aanpassen van de tarieven zullen er stemmen opgaan die zeggen dat er hierdoor meer gesluikstort zal worden en dat enkel de eerlijke burger weer wordt geraakt. Sluikstorten is een fenomeen dat de gemeente ook momenteel al zwaar belast. Samen met de politie doet de gemeente haar best om dit probleem aan te pakken. Waakzame burgers kunnen de gemeenschap ook helpen door sluikstorters die ze opmerken aan te spreken over hun gedrag of door hiervan melding te doen bij de politie of gemeente. Een propere buurt is aangenaam voor zowel mens als natuur. Mensen die betrapt worden op sluikstorten zullen ook in 2014 een bedrag van € 750,00 moeten betalen.

Aanpassing tarieven bij de huis-aan-huis ophalingen

Vanaf 01 januari 2014 veranderen de tarieven voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in onze gemeente. Deze nieuwe tarieven of contantbelastingen werden overeengekomen tussen alle gemeenten die werken volgens het DifTar*-systeem van EcoWerf en zijn de eerste aanpassing van de afvaltarieven sinds 2005. De nieuwe tarieven weerspiegelen beter de werkelijke kost voor de afvalinzameling en -verwerking, ze dekken namelijk tot 90% van de kost van de huis-aan-huis-inzameling.

De nieuwe tarieven passen perfect binnen de doelstellingen van het Vlaamse afvalbeleid waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het vermijden van afval, gevolgd door hergebruik en recyclage. Het zoveel mogelijk doorrekenen van de werkelijke kost van de verwerking van huisvuil en grofvuil (de duurste afvalsoort), stimuleert om afval te vermijden en goed te sorteren.

*DifTar= gedifferentieerde tarieven. Binnen het DifTar-systeem betaal je voor je afval een contantbelasting berekend op de soort en de hoeveelheid afval die je zelf aanbiedt. Door afval zoveel mogelijk te vermijden en correct te sorteren, blijft je afvalrekening beperkt.

Vanaf 1 januari 2014 geldt volgende contantbelasting voor de inzameling van huisvuil en GFT:

Type container

40l

120l

240l

1.100l

Aanbieding huisvuil (per aanbieding)

Aanbieding GFT

€ 0,50

€ 0,0

€ 0,50

€ 0,0

€ 1,00

€ 0,0

€ 5,00

€ 0,0

Verwerking huisvuil (per kg)

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,25

Verwerking GFT (per kg)

€ 0,18

€ 0,18

€ 0,18

€ 0,18

Huur  per container (huisvuil en GFT, per maand) – particulieren

€ 0,84

€ 0,84

€ 1,66

€ 4,58

Huur per container (huisvuil en GFT, per maand) – KMO-tarief

-

€ 1,84

€ 2,47

€ 7,07

Wat verandert er vanaf 1 januari 2014?

· De aanbiedingskost voor huisvuil zakt van € 1,00 naar € 0,50  (standaardcontainer 120L).

· De verwerkingskost voor huisvuil stijgt met € 0,05 euro naar € 0,25/kg.

· De verwerkingskost voor GFT stijgt met € 0,03 naar € 0,18/kg (aanbiedingskost blijft gratis)

· De huur van de containers voor particulieren verdubbelt van € 5,04/jaar naar € 10,08/jaar (standaardcontainer 120L). Voor KMO’s geldt een afzonderlijk tarief.

De verrekening gebeurt nog steeds automatisch via je DifTar-rekening. Registreer je op www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van je afvalrekening.

Vanaf 1 januari 2014 geldt volgende contantbelasting voor de inzameling van grofvuil aan huis:

· Per begonnen ½ m³: € 5,00

Voor de duidelijkheid werd een lijst opgesteld van veel voorkomend grofvuil met de contantbelasting per stuk. Deze lijst is beschikbaar op www.ecowerf.be. Enkele voorbeelden:

o 1-persoonsmatras of -bed € 5,00

o 2-persoonsmatras of -bed € 10,00

o zetel: 1-zit € 5,00

o zetel: 2-zit € 10,00

o zetel: 3-zit € 15,00

· Voorrijkost per inzameling: € 25,00

Grofvuil wordt (vanaf 2014) enkel (nog) ingezameld op afroep. Indien je grofvuil aan huis wil laten ophalen, kan je hiervoor een afspraak maken met EcoWerf op het nummer 0800/97 0 97 (optie 1). Elke aanvraag wordt binnen de twee maanden opgehaald.

Geen grofvuil-stickers meer bij de huis-aan-huisophaling. Voor de inzameling aan huis wordt bovenop de prijs per stuk of pakket een voorrijkost aangerekend van €25,00. De betaling verloopt niet langer aan de hand van stickers, maar wordt automatisch afgerekend via je je DifTar-rekening. Indien je nog stickers liggen hebt, kan je deze inruilen bij de gemeente. Het bedrag komt op je DifTar-rekening terecht. Je zal een betalingsuitnodiging ontvangen om je DifTar-rekening aan te zuiveren indien het saldo onder € 10,00 zakt. Registreer je op www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van je afvalrekening.

Snoeihout niet langer gratis. In Geetbets zal het snoeihout niet langer gratis op afroep opgehaald worden. De gehanteerde kostprijs zal € 2,50/m³ zijn. Indien je snoeihout aan huis wil laten ophalen, kan je hiervoor een afspraak maken met EcoWerf op het nummer 0800/97 0 97

Aanpassing tarieven en extra sluitingsdag containerpark

Naast de aanpassing van de tarieven bij de huis-aan-huis ophaling worden op 1 januari 2014 ook heel wat tarieven op het containerpark aangepast.

Fracties

Contantbelasting particulieren

Contantbelasting KMO

AEEA

Gratis

Gratis

Asbestcement

Gratis

Gratis

Boomstronken

€ 2,50 per stronk

€ 2,50 per stronk

Cellenbeton

Aanbiedingsbelasting*

Aanbiedingsbelasting*

Gips en kalk

Aanbiedingsbelasting*

Aanbiedingsbelasting*

Glas

Gratis

Gratis

Gras en blad

€ 2,50/m³

€ 2,50/m³

Grofvuil

Per pakket van 0,5 m³

€ 5,00/begonnen 0,5 m³

€ 5,00/begonnen 0,5 m³

of

1 persoonsmatras

€ 5,00

€ 5,00

1 persoonsbed

€ 5,00

€ 5,00

2 persoonsmatras

€ 10,00

€ 10,00

2-persoonsbed

€ 10,00

€ 10,00

zetel: 1-zit

€ 5,00

€ 5,00

zetel: 2-zit

€ 10,00

€ 10,00

zetel: 3-zit

€ 15,00

€ 15,00

stoel (2 stuks)

€ 5,00

€ 5,00

(tuin)tafel

€ 5,00

€ 5,00

Herbruikbare goederen

Gratis

Gratis

Kaarsen

Gratis

Gratis

Keramiek

Aanbiedingsbelasting*

Aanbiedingsbelasting*

KGA

Gratis

Gratis

Kurk

Gratis

Gratis

Oude metalen

Gratis

Gratis

Papier en karton

Gratis

Gratis

PMD

Aanbieden in blauwe PMD-zak met EcoWerf-logo

Aanbieden in blauwe PMD-zak met EcoWerf-logo

Sloophout

Aanbiedingsbelasting*

Aanbiedingsbelasting*

Snoeihout

€ 2,50/m³

€ 2,50/m³

Steenafval

Aanbiedingsbelasting*

Aanbiedingsbelasting*

Textiel

Gratis

Gratis

* De aanbiedingsbelasting is:

€ 2,50 voor het aanbrengen van afval te voet, fiets, kruiwagen of auto

€ 7,50 voor het aanbrengen van afval per auto met aanhangwagen enkele as of bestelwagen (max. 2m³).

€ 15,00 voor het aanbrengen van afval per auto met aanhangwagen dubbele as (max. 4m³)

In plaats van de huidige stickers van € 1,50 zal er gewerkt worden met nieuwe stickers van 2,50. De oude stickers kunnen omgeruild worden aan het onthaal van het gemeentehuis. Vanaf 1 januari 2014 zullen de oude stickers dus niet meer gebruikt kunnen worden op het containerpark.

Naast de aanpassing van de tarieven zal ook er een extra sluitingsdag van het containerpark zijn. Deze extra sluitingsdag zal op donderdag plaatsvinden.

Containerpark: Stationsplein, Geetbets

Open:

dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u30 tot 19u30

zaterdag van 09u00 tot 16u00

Gesloten: maandag, donderdag, zon en feestdagen

Terug naar alle nieuws