Drinkwaterverontreiniging Glabbeekstraat Geetbets

Op dinsdag 10 september 2013 had er een informatieavond plaats in samenwerking met de Watergroep en het departement volksgezondheid in verband met de steeds terugkerende waterverontreiniging in een gedeelte van de Glabbeekstraat en zijstraten.

In bijlage onderaan vinden jullie de presentatie die ook getoond werd op de infoavond.

We hebben te maken met een vervuiling van het drinkwater, die ondanks alle acties en maatregelen (spoeling, spuiing en controles) van de Watergroep telkens terug de kop opsteekt. De vermoedelijke oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid een of meerdere foutieve verbindingen tussen regenwater- of putwaterinstallaties en de drinkwaterleiding. Hieronder vinden jullie ook een bijlage met meer informatie over hoe regenwater en putwater veilig te gebruiken.

Samen met de Watergroep proberen we de betrokken inwoners te voorzien in hun minimumbehoefte aan drinkwater. Ons gemeentepersoneel zal drinkwater in flessen bedelen de volgende dagen. Dit kan afgehaald worden aan de parking (High Chaparral) ter hoogte van Glabbeekstraat 146 tussen 10u en 16u. Ook is er een standpijp voorzien ter hoogte van Glabbeekstraat 154 waar u grotere hoeveelheden drinkbaar water kan aftappen.

Wij willen er op aandringen bij de bewoners, de medewerkers van de Watergroep toegang te verschaffen tot uw woning wanneer ze de waterleidingen en verbindingen komen controleren.

Het probleem kan alleen opgelost worden als iedereen zijn medewerking verleent om de oplossing te vinden.

Wij hopen alvast dat er snel de oorzaak van en een oplossing voor deze problemen gevonden wordt.

Heb je nog vragen over deze verontreiniging, schade of onkosten kan je telefonisch terecht bij Chris Liebens van de Watergroep op het nummer 016/30.13.70.

Schriftelijk richt je best een schrijven naar: De Watergroep Leuven, provinciale directie, Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven.

(Inwoners die graag een schriftelijk exemplaar wensen van de presentatie, kunnen deze afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis).

Info Regenwater en waterputten (pdf, 52.0 kB)

Presentatie bewonersvergadering (pdf, 2.4 MB)

Jo Roggen

Burgemeester

Gemeente Geetbets

Terug naar alle nieuws