GRAVERINGSACTIE AUTORUITEN

Op zondag 26 mei 2013 organiseert de Lokale Politie Hageland in samenwerking met de firma Carglass een autoruitengraveeractie in het politiegebouw te Bekkevoort van 10u tot 18u.
Deze actie is gratis en neemt een tiental minuten in beslag.
Bij het graveren worden de laatste 7 cijfers van het chassisnummer van het voertuig door middel van een chemisch procédé aangebracht in de ruiten van de wagen.
Hierdoor verliest het voertuig voor potentiële dieven een deel van zijn waarde.
De autodief dient immers de autoruiten te vervangen en dit is een kostelijke zaak.
Bovendien wordt het nummer door de firma Carglass opgeslagen in een databank die de politiediensten 24/24 kunnen raadplegen.
Een nuttig instrument dus voor de politie om de rechtmatige eigenaar van een teruggevonden voertuig op te sporen.
Inschrijven voor de graveeractie is vereist.
Dit kan door onderstaand op te sturen naar Politie Hageland, tav DPL, Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort of door uw gegevens ( zie inschrijvingsformulier ) te mailen naar
gravering@politiehageland.be.
Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt!

Alle aanvragen dienen uiterlijk tegen 10 mei 2013 binnen te zijn.
U wordt schriftelijk verwittigd wanneer u kan komen met uw wagen.
Op 26 mei dient u uw identiteitskaart, inschrijvings- en verzekeringsbewijs mee te brengen.

Inschrijvingsstrook graveeractie autoruiten( gelieve in drukletters in te vullen )
NAAM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merk wagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Chassisnummer:. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nummerplaat wagen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Voorkeur uur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (onder voorbehoud)

Terug naar alle nieuws