Afwijking op de wekelijkse rustdag

De federale overheid bepaalt de wetgeving op de openingstijden van kleinhandelszaken. Dit zijn de algemene regels:

Verplichte sluitingsuren:

  • voor 5 u. en na 21 u., op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 u. op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • voor 5 u. en na 20 u. op de andere dagen.

Wekelijkse rustdag:

  • De toegang van de consument tot de vestigingseenheid, worden gedurende een ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 u. of om 13 u. en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur, verboden.
  • Elke handelaar mag een andere wekelijkse rustdag kiezen, hij moet voor minstens zes maanden dezelfde wekelijkse rustdag behouden en moet de gekozen wekelijkse rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermelden.
  • Als de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat heeft de handelaar de mogelijkheid deze rustdag naar de dag die op deze wettelijke  feestdag volgt, te verschuiven.

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van één of meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Geetbets en voor één bepaalde week.

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden

  • Een afwijking op de wekelijkse rustdag en openingstijden kan je aanvragen door een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit verzoek dient 14 dagen voor de geplande afwijking te worden ingediend.
  • Mail je vraag tot afwijking samen met de reden naar info@geetbets.be of stuur een brief naar het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de ambtenaar lokale economie, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.