BEKENDMAKING Screeningsnota en beslissing over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “RUP Scholen Geetbets”

BEKENDMAKING

Screeningsnota en beslissing over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “RUP Scholen Geetbets”

Mevrouw,

Mijnheer,

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat de screeningsnota met de bijhorende ontheffingsbeslissing betreffende het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “RUP Scholen Geetbets” kunnen geraadpleegd worden op het gemeentehuis.

Je kunt ook de volgende link gebruiken voor de online-raadpleging van het dossier en ontheffingsbeslissing http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank

Het RUP heeft tot doel om de drie bestaande en deel zonevreemd gelegen scholen in Geetbets, Rummen en Hogen planologisch te verankeren zodat verdere uitbreiding mogelijk zijn.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Namens het college:

De secretaris,De burgemeester,

H. StiersB. Munten

Terug naar alle nieuws