Enervest Project I NV,

Enervest Project I NV, met als maatschappelijke zetel gelegen Beukenlaan 82 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, heeft een aanvraag tot milieuvergunning ingediend bij de provincies Limburg en Vlaams-Brabant voor het bouwen en exploiteren van drie windturbines voor het opwekken van elektriciteit.Eén turbine bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Herk-de-Stad (Timmerstraat z/n), de twee overige turbines bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Geetbets (Timmerstraat z/n en ten zuiden van de Katermansbeek).

In het kader van deze aanvraag tot milieuvergunning organiseert de gemeente Geetbets, samen met de gemeente Herk-de-Stad een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 18 juli 2012 tot en met 17 augustus 2012 tot 11u. Gedurende deze periode kan u het dossier komen inkijken op de milieudienst van de gemeente Geetbets.

Bovendien organiseren de gemeenten Geetbets en Herk-de-Stad een informatievergadering op dinsdag 24 juli 2012 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 7 te 3450 Geetbets.

Terug naar alle nieuws