Berenklauw, wat je zeker moet weten!

In België kan je twee soorten berekenklauw tegenkomen, de reuzeberenklauw en de gewone,
inlandse berenklauw. Omwille van zijn paraplugrote, witte bloemschermen werd de
reuzeberenklauw als sierplant ingevoerd uit de Kaukasus. Al snel ontdekten natuurliefhebbers dat ze
deze 5 meter hoge plant niet mochten aanraken. Vandaag is de plant verwilderd. Je vindt hem
voornamelijk langsheen de autosnelwegen en spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen.

Gezondheidsrisico’s

Het sap van de reuzeberenklauw bevat een bijtende stof die in combinatie met de UV-stralen van de
zon ernstige brandwonden veroorzaakt op de huid. Ongeveer 24 uur na het contact met het sap
ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherpbegrensde ontsteking
van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kan
een bruinverkleuring van de huid achterblijven.
Eet zeker nooit van de berenklauw, het sap is ook giftig voor de mens.

De belangrijkste risicogroep zijn mensen die beroepsmatig in contact komen met deze plant,
bijvoorbeeld tuiniers en landdschapsarchitecten. Kinderen lopen ook een bijzonder risico wanneer ze
de holle stengels als fluitje of verrekijken gebruiken.

Wat moet je doen na contact met de plant?

        Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water.
        U vermijdt best de zon gedurende één week.
        Ga zeker naar de huisarts als er huidletsels te zien zijn.

Meer infoe kan aangevraagd worden via anke@logo-oostbrabant.be of 016 56 36 83

Terug naar alle nieuws