Uw reis is in de war gelopen omwille van een defect paspoort?

Tengevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

  • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
  • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
  • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.
Meer inlichtingen aan het loket paspoorten of op: Schadevergoedingpaspoort

Terug naar alle nieuws