Grafconcessies

Het is niet altijd prettig om over de dood en begrafenissen na te denken.

Maar we willen we toch graag even stilstaan bij 'grafconcessies en niet-geconcedeerde graven'.

Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat onze gemeente je verleent en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag maken van een bepaald graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook voor niet-geconcedeerde graven is er een weliswaar beperkt gebruiksrecht voorzien.

Bij de inventarisering en de informatisering van de grafconcessies en de niet-geconcedeerde graven voor de begraafplaats van Geetbets (Steenweg op Kortenaken) heeft men vastgesteld dat een heel aantal graven ondertussen reeds vervallen zijn. 

In de loop van de maand maart zal hieromtrent een bekendmaking worden geplaatst zowel aan het graf zelf als aan de ingang van de begraafplaats.

Vanaf deze bekendmaking beschikt u over een termijn van 1 jaar om de concessie te hernieuwen of een omzetting naar een concessie aan te vragen zodat het graf van uw dierbare(n) kan worden behouden.

Ingeval u verkiest voor geen hernieuwing of omzetting zal het graf worden ontruimd. De niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies worden op dat moment van ambtswege eigendom van de gemeente.

Voor de aanvraag tot hernieuwing of omzetting of indien er verdere vragen zijn, kan u zich steeds wenden tot Christa Schollen, 011/58.65.35, cs@geetbets.be

Terug naar alle nieuws