Inhuldiging Pilotenroute Grazen – Rummen – Geetbets

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het luchtruim boven Geetbets een druk slagveld tussen vliegtuigen.

Op ons grondgebied stortten maar liefst vijf vliegtuigen neer tijdens diezelfde Tweede Wereldoorlog.

Vier jaren geleden begon historicus Guy Leus aan de reconstructie van heel het gebeuren.

Dit resulteerde in een reeks herdenkingsplechtigheden bijgewoond door gasten uit binnen- en buitenland o.a. de Poolse ambassadeur, familieleden van vroegere slachtoffers uit Polen, Engeland, Amerika en ons land.

Vorig jaar kreeg de gemeente de gelegenheid een motorblok aan te kopen van het vliegtuig dat neerstortte in de Galgenstraat.

Dit motorblok werd gerestaureerd en kreeg een plaats op het mooie dorpspleintje van deelgemeente Grazen.

Het monument te Grazen vormt meteen ook de startplaats van de nieuwe pilotenroute die alle herdenkingsmonumenten in Grazen, Rummen, Hulsbeek en Geetbets met elkaar verbindt.

Op zaterdag 31 maart 2012 organiseert de gemeente Geetbets een inhuldigingsplechtigheid te Grazen.

De leden van het schepencollege en de cultuurraad zullen om 14u samen per fiets de pilotenroute openen.

Nadien is er nog een prachtige tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen op Betsers grondgebied te bewonderen in de parochiezaal te Grazen.

Deze tentoonstelling is een verzameling van al het onderzoekswerk dat de geschiedkundige kring Limes Gatia leverde.

Alle inwoners van groot Geetbets en alle geïnteresseerden zijn welkom om 14u aan het dorpsplein te Grazen.

Dit project werd mede gefinancierd door Europese middelen vanuit de dienst Toerisme Vlaams-Brabant.

Terug naar alle nieuws