Aanleg Verkeersleefbaarheidsweg en Collector Gete Fase 2.

Binnenkort start Aquafin het project “Collector Gete Fase 2”.

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van Geetbets, dat nu nog ongezuiverd in de Gete belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

Tegelijkertijd met deze werken zal de gemeente investeren in vernieuwde, veilige wegen met fietspaden.

Geïnteresseerden zijn welkom op de infoavond, waar u info krijgt over de concrete timing en fasering van de werken.

Deze infovergadering zal doorgaan op dinsdag 6 2012 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Terug naar alle nieuws