Kids-ID tijdig aanvragen voor de vakantie!

Binnenkort komen er met de krokusvakantie en de paasvakantie weer twee verlofperioden aan.

Perioden waarin ouders vaak naar het buitenland trekken met hun kinderen.

Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze voor hun kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig.

Deze kost 3 euro, is 3 jaar geldig en heeft een gemiddelde levertermijn van 15 dagen.

'Als de ouders echter te lang wachten met het aanvragen van de Kids-ID moeten ze de dure spoedprocedure aanvragen.

Gezien het prijskaartje dat daaraan vast hangt (106 tot 170 euro), creëert zoiets zelden een gelukkige inwoner'.

'Vandaar dat wij al gemeentebestuur willen meewerken aan de oproep van de FOD Binnenlandse zaken om ruchtbaarheid te geven aan het verplicht aanvragen van de kids-ID en de ouders wil oproepen om tijdig langs te gaan op de dienst bevolking van het Administratief Centrum Den Molencouter '.

Terug naar alle nieuws