aaa
rss
Verzusterd met de Poolse gemeente Witkowo embleem Witkowo

witkowo.pl


Lees hier het verslag van het bezoek van Witkowo.

NIEUWS

Openbaar onderzoek ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

In uitvoering van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. Elk ontwerp wordt vo...
lees meer

Nieuw vervoersplan NMBS

Vanaf december 2014 zal het nieuwe vervoersplan van de NMBS in werking treden. Raadpleeg de folder om na te gaan wat er voor jou verandert!
lees meer

Nieuwe lessenreeks Lijndansen

Vanaf maandag 6 oktober 2014 start de sportdienst met een nieuwe lessenreeks lijndansen. Deze populaire dansvorm is geweldig in trek bij jong en oud. deelname: Vooraf inschrijven is noodzakelijk door storting van het bedrag per persoon op rekening 091-0167804-23 van de gemeente Geetbets met verm...
lees meer

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016 – 2021 in openbaar onderzoek

Op 9 juli 2014 start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Dit openbaar onderzoek zal duren tot 8 januari 2015 en de terinzagelegging zal volledig digitaal verlopen. Op de website www.volvanwater.be zullen alle documenten kunnen geraadpleegd worden. Via ee...
lees meer

Verplichte sterilisatie van huiskatten

In 2012 is in België het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten van start gegaan. (Koninklijk besluit betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten dd. 03 augustus 2012) Tot nu waren de verplichte sterilisaties van te adopteren katten enkel van toepassing voor asie...
lees meer
Bekijk alle nieuws

KALENDER

Activiteit of evenement toevoegen
  Niets gevonden op .

  SNEL NAAR

  OCMW Geetbets

  OCMW Geetbets

  Bibliotheek

  Bibliotheek

  De Lijn

  De Lijn